Salg av Villmarkstomter

Første huset


Vi har regulert et område ved Mangen Kapell for salg av store villmarkstomter på 5-8 mål for spredt boligbygging. Det selges kun ut 3 tomter, to er allerede solgt og bebygd. (Se bilde).

Tomtekjøper står fritt til å velge husleverandør, men reguleringsplanen forutsetter hus med laft eller villmarkspanel og naturfarger.

Det er båtplass til og sjøutsikt fra alle tomtene, og det legges vekt på estetisk gode løsninger.

Ved å bo på Viksjøen Villmarkstun få en unike muligheter for aktiviteter som ridning, ski, fiske, padling, sykling, skøyter og jakt.