Jakt

Kombiner møte og jakt

Elgjakt


Sessong:  25.september-23. desember
Siden 1990 har det i området vært et samarbeid mellom grunneierne om at vi bare skal ta ut 15% av de eldre oksene. Dette har gitt som resultat at andelen eldre okser har økt, og ikke minst at det har blitt flere okser med gevir over 10 tagger. Vi skyter kun en eldre okse på eiendommen hvert år.

Det er lange tradisjon på gården å ta med gjester på elgjakt, både norske og utenlandske. Vi arrangerer 1 eller 2 dagers jakt i et naturskjønt jaktterreng, med jaktmiddager og overnatting på JUTULBO inne i jaktterreviret. Elgjakten er godt organisert, med små og korte drev med løshund, noe som gir stor variasjon og fine naturopplevelser. Hver jeger får utdelt kart og kommunikasjonsutstyr, og kan ha kontakt med de andre på laget. Det legges mye arbeid i postene, og de fleste av de er jakttårn. Felt elg fraktes ut av skogen med hest. Etter endt jakt er det vanlig med en øl i stallbaren for å oppsummere dagens hendelser, og etter jaktmiddagen blir som regel villmarksbadet fyrt opp. Noe å tenke på for firmaer som har jegere som kunder. Vi tar også med gjestejegere på vårt eget jaktlag. Da vi nå har fått elgjakt fram til jul, selger vi fellingsretter på kalv og ungdyr i november-desember, kan også kjøpes i kombinasjon med småviltjakt.


Storfugljakt


Sessong:  10.september-23.desember
Siden 70-tallet er store områder på eiendommen pleiet med tanke på storfuglens krav til biotoper (sjiktet skog med kort avstand mellom skjul og beite). Vi kan derfor i dag vise til en meget høy bestand av storfugl (røy og tiur), og vi er forsiktige med at denne bestanden ikke skal overbeskattes.

Eiendommen er delt inn i 7 jaktteiger hver på 1500-2000 da. Hver jeger blir tildelt en jaktteig eksklusivt pr. dag. Således har vi god kontroll med jakttrykket i de enkelte områder, og du vil ikke møte andre jegere i terrenget. .
Det er også mulig å kjøpe fellingstillatelse på elgkalv i tillegg. Prisen er høyest i september og avtar utover i sesongen.