Om gården


I tillegg til utmarksturisme har skogbruk alltid vært en viktig næringsvei på eiendommen. Skogarealet er på 12 500 mål og ligger rundt gården, dette gir en fin arena for spennende aktiviteter. Det foregår hogst, tynning, planting og avstandsregulering hvert år og skogen skjøttes med tanke på opplevelse, vilt og tømmer.
Selve gården har 90 mål innmark som brukes til beite for hestene og skaper en fin ramme for arrangementer.

I utløpet av Viksjøen er det bygd et lite vannkraftanlegg som sørger for all strøm til gård og utleiehus, overskuddskraft blir solgt inn på strømnettet.

På gården er det mange bygninger og 3 boenheter leies ut på langtidsleie, et fint sted å bo for de som søker ro og tilgang til naturaktiviteter. Vi hadde overnatting for gjester på gården tidligere, men har nå lagt all overnatting i forbindelse med arrangementer til skogen. (Se losji) Dette fordi vi ønsker å ha en klar villmarksprofil i være tilbud.


Stallbar

Stallbaren er både salrom og bar, så her lukter det lær og barstolene er saler. Alle rettigheter, bare revolveren i beltet mangler, men stemningen er garantert.

Møterom

Vi har møterom på gården vis a vis kontorbygningen. Dette ligger i bakkeplan, og møtet kan trekkes utendørs dersom fint vær. På møtehytta Jutulbo i skogen er også et møterom, og begge er utstyrt med projector og flipover.

Låverom

I låven har vi rom for grupper som gir en stemningsfull atmosfære for grupper fra 10 til 50 personer. Sammen med stallen, stallbaren og uteområdet med hester og tømmergjerder er dette en fin arena for arrangementer.